top of page

PRIVACY

Jouw privacy vind ik natuurlijk heel belangrijk en ik heb mij te houden aan een aantal regels. Hieronder tref je mijn privacy statement

 

Privacy Statement – OrthomoleClaire
OrthomoleClaire, gevestigd aan Burgemeester Matsersingel 200, 6843 NZ te Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Internet: www.orthomoleclaire.nl
Adres: Burgemeester Matsersingel 200, 6843 NZ te Arnhem
Telefoon: 06 - 83 97 93 53


Claire Leeuw is de Functionaris Gegevensbescherming van OrthomoleClaire.
Zij is te bereiken via info@orthomoleclaire.nl

1.           Algemeen

Dit Privacyreglement beschrijft hoe Claire Leeuw handelend onder de naam OrthomoleClaire  (hierna de ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘Gebruiker’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker wordt verzameld. Huidig document beschrijft ook hoe de Therapeut gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie van alternatief/complementair zorgverlener. Indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van de Therapeut, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Cliënt, meervoud de ‘Cliënten’.

2.           Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement

Bij gebruik van de website van de Therapeut, wordt dit privacy statement bij iedere Gebruiker onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik maken van de website betekent dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en huidig privacy statement. De Therapeut verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn geheel te lezen en als deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

3.           Aard te bewaren informatie

Nu en in de toekomst verzamelt de Therapeut informatie over de Gebruikers van deze website. De Therapeut gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

3.1 Indien de website van de Therapeut gebruik maakt van een webwinkel of andere wijze waarop producten kunnen worden afgenomen. Voor bestellingen via de website worden persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.

3.2 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft voor de Gebruiker om zich in te schrijven of aan te melden voor alternatieve zorg of als de website hiermee adverteert of oproept tot het afnemen hiervan. (Gebruiker wordt Cliënt).
De Therapeut verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard gebruiker. Voor elke Cliënt is de therapeut wettelijk verplicht een uitgebreid cliëntendossier bij te houden. Zie hiervoor artikel 3.4.

Privacy therapie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 

• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

• ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

• Uw naam, adres en woonplaats

• Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult

Disclaimer website
Door gebruik te blijven maken van deze website geeft Gebruiker toestemming voor deze cookies en gaat Gebruiker akkoord met de volledige inhoud van deze privacy statement.

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg.

bottom of page